Digitalizare

Mapshub harti inteligente synergetics

Transformarea digitală se referă la oameni și la nevoia de a fi ancorați în secolul 21, într-un mediu prietenos și sigur în care tehnologia dă putere, simplificând.
Sprijinim autoritățile administrației publice în procesul de transformare digitală. Cu hărțile inteligente ca intrumente centrale de management al teritoriului.

Suita de aplicații e-Cetățean, e-Funcționar, e-Parteneri este probabil unică în Europa.

Urbanism

Un Smart City se construiește pornind de la elaborarea Planului Urbanistic General (PUG) în format digital, pentru că orice teritoriu administrativ înseamnă un teritoriu geografic cu straturi diferite de date.

Suntem singura companie din România care realizează planuri urbanistice în format geospațial (GIS), creând posibilitatea gestionării orașului în timp real.

Consultanță

Realizăm analize, studii interdisciplinare de fundamentare, strategii, planuri de finanțare, consultanță și suport pentru achiziții publice și management pentru administrația publică din România.

Primăria București
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Zona Centrală București (PIDU)
Autoritatea pentru Reformă Feroviară
Studiu pentru Sustenabilitate și Eficientizare a Rețelei Feroviare din România
Republic of Turkey - Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communications
Technical Assistance for Operating Structure to Prepare and Strengthen Programming Period 2014-2020 for Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communications, Ankara, Republic of Turkey
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.
Servicii de verificare de conformitate şi elaborare proceduri interne în domeniul Achiziţiilor Publice
Primăria Municipiului Pitești
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Pitești
Autoritatea pentru Reformă Feroviară
Mecanismul de calcul, evidențiere și acordare de la bugetul de stat a compensației de serviciu public în transportul feroviar public de călători
Primăria Municipiului București
Diagnostic urban zona Ferentari în vederea lansării unui program de regenerare urbană
Administrația Străzilor București
Studii de fezabilitate pentru semaforizare 114 intersecții și treceri de pietoni din Municipiul București
Consiliul Județean Dâmbovița. Ansamblul Monumental Potlogi
Proiectare și managementul proiectului de restaurare, cu finanțare nerambursabilă
Primăria comunei Tunari – Ilfov
Servicii de înregistrare sistematică a imobilelor situate în comuna Tunari, județ Ilfov în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară
Primăria Ștefăneștii de jos
Servicii de înregistrare sistematică a imobilelor situate în comuna Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară
Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" al Municipiului București
Managementul proiectului de restaurare și dotare, cu finanțare nerambursabilă
Bleu Ciel. Aqua Parc
Studiu de fezabilitate ”Aqua Parc” București
Arhiepiscopia Bucureștilor. Biserica Sfânta Sofia, cartier Floreasca
Managementul proiectului de restaurare, cu finanțare nerambursabilă