PROIECTE DE URBANISM

PUG Brașov

PUG Brașov

Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Brașov

Prin noul PUG Brașov sprijinim creșterea atractivității orașului pentru locuitori, investitori și turiști și eliminăm situațiile de urbanism derogatoriu. Elaborându-l în GIS, creăm baza evoluției orașului către Smart City; PUG în GIS înseamnă putere de analiză și creșterea controlului asupra dezvoltării.

PUG Constanța

PUG Constanța

Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Constanța

Abordăm municipiul Constanța pe trei paliere: „Constanța, metropolă europeană”, „Constanța, destinație turistică europeană”, „Constanța, oraș-port și centru de afaceri internațional.” Și realizăm noul PUG în GIS, pentru a crea premisele unui Smart City.

PUG Craiova

PUG Craiova

Servicii de realizare P.U.G. Municipiul Craiova

Realizarea în GIS a PUG Craiova permite ca, într-un termen mediu, să poată fi folosite tehnici de modelare urbană de tip 3D și nu numai. Utilizat împreună suita de aplicații MapsHub, dezvoltată pentru Municipiul Craiova, noul PUG va însemna baza pentru viitorul Smart City Craiova.

PUG Călărași

PUG Călărași

Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Călărași

Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Călărași

PUG Cluj-Napoca

PUG Cluj-Napoca

Reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca

Noul PUG Cluj-Napoca se dorește a fi un instrument de lucru care să permită dezvoltarea durabilă a orașului, integrarea și utilizarea tehnologiei informaţiei în relația cu locuitorii și instituţiile şi să genereze reglementări care să nu mai facă necesară intervenţia Justiţiei în probleme de urbanism.

PATJ Ilfov

PATJ Ilfov

Servicii pentru elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Ilfov

Noul Plan de Amenajare a Teritoriului Administrativ Județean Ilfov definește relațiile spațiale dintre municipiul București și teritoriul său periurban, propune de strategii și scenarii de dezvoltare și integrează toate informațiile într-un sistem informatic GIS.

PUG Otopeni

PUG Otopeni

Actualizarea Planului Urbanistic General al Orașului Otopeni

Noul PUG Otopeni, integrat într-un sistem GIS pentru urbanism, va facilita consultarea online a documentațiilor, revizuirea a datelor și prevederilor și va permite generarea integrată a actelor administrative legate de urbanism. Sistemul va avea și o componentă de informare și consultare a publicului.

PUG Mogoșoaia

PUG Mogoșoaia

Elaborarea Planului Urbanistic General al Comunei Mogoșoaia

Elaborarea Planului Urbanistic General al Comunei Mogoșoaia

PUG Eforie

PUG Eforie

Actualizare Plan Urbanistic General al Orașului Eforie

Noul Plan Urbanistiv General va fi realizat în GIS și va fi însoțit de un Sistem informatic GIS pentru urbanism (un ansamblu de aplicații și date cuprinse într-o bază de date relațională) având o componentă pentru departamentul de Urbanism și un portal pentru cetățeni.

PUG Mihail Kogălniceanu

PUG Mihail Kogălniceanu

Servicii de execuție în GIS Plan Urbanistic General al Comunei Mihail Kogălniceanu, Județ Constanța

PUG Mihail Kogălniceanu va fi elaborat în GIS, iar provocarea o reprezintă relaţia între dezvoltarea regională şi teritoriu, potenţialul de dezvoltare şi eventualele schimbări ale categoriilor de folosinţă a terenurilor, proximitatea zonelor cu potențial turistic și balnear.

PUG Snagov

PUG Snagov

Elaborarea Planului Urbanistic General al Comunei Snagov

Elaborarea Planului Urbanistic General al Comunei Snagov

PUG Afumați

PUG Afumați

Servicii de execuție Plan Urbanistic General în Comuna Afumați

Actualizăm Planul Urbanistic General al comunei Afumați, în format GIS, cu stabilirea obiectivelor, acţiunilor şi măsurilor de dezvoltare, în baza analizei multicriteriale a situaţiei existente și luând în considerare proiectele prioritare pentru dezvoltarea comunei.

PUG Ștefăneștii de jos

PUG Ștefăneștii de jos

Elaborarea Planului Urbanistic General al Comunei Ștefăneștii de Jos

Elaborarea Planului Urbanistic General al Comunei Ștefăneștii de Jos

PUZ Cartier Independenței, Bragadiru

PUZ Cartier Independenței, Bragadiru

Servicii de elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru Cartierul Independenței, Oraș Bragadiru

Pentru zonele supuse regenerării urbane este obligatorie elaborarea și aprobarea de planuri urbanistice zonale. Scopul muncii noastre aici este acela de a schimba funcțiunile unor terenuri din zonă și de a crea o zonă mixtă cuprinzând instituții, servicii și locuințe.

PUZ Parc Cișmigiu

PUZ Parc Cișmigiu

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal al Parcului Cișmigiu

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal al Parcului Cișmigiu

PUZ Parc Carol I

PUZ Parc Carol I

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal al Parcului Carol I

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal al Parcului Carol I

PUZ Parc Herăstrău

PUZ Parc Herăstrău

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal al Parcului Herăstrău

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal al Parcului Herăstrău

PUZ Port Constanța, Zona Constanța

PUZ Port Constanța, Zona Constanța

Actualizare P.U.Z. Portul Constanța – Zona Constanța

Principalele rezultate așteptate în urma actualizării PUZ sunt dezvoltarea echipării edilitare, principiile „Green Port”, optimizarea sistemului de căi de comunicații și transporturi, asigurarea serviciilor publice necesare desfășurării activității portuare ș.a.

PUZ Port Constanța, Zona Midia

PUZ Port Constanța, Zona Midia

Elaborare P.U.Z. Port Constanța – Zona Midia

Urmărim raportarea la utilizarea actuală a terenurilor, stabilirea zonelor de dezvoltare urbanistică pentru fiecare categorie de funcțiuni, utilizarea eficientă a fondului construit, dezvoltarea de parcuri industriale, principiile „Green Port” ș.a.