7 Puteri

Synergetics managementul teritoriului Synergetics managementul teritoriului

Managementul teritoriului

Orice teritoriu reprezintă o suprapunere de date – despre mediu, despre resurse și capacitatea lor de regenerare, despre infrastructuri critice, despre locuire, despre servicii etc., iar cunoașterea acestora și capacitatea de a le gestiona sunt esențiale unui management eficient.

Gestionarea teritoriului înseamnă așadar controlul asupra datelor, cu ajutorul instrumentelor tehnologice potrivite.

Sistemul Informațional Geografic (GIS) permite culegerea, gestionarea și analizarea datelor, în timp real. Cu ajutorul GIS, pot fi analizate teritorii și pot fi organizate straturi de informații în vizualizări, utilizând hărți 3D. Prin urmare, GIS permite înțelegerea profundă a datelor și implicit a teritoriului, implicând modele, situații, relații și ajută organizațiile să ia decizii inteligente, să modeleze soluții și să construiască un viitor mai bun.

Una dintre problemele acute în România este lipsa de date de bază legate de infrastructurile critice și absența instrumentarului adecvat pentru culegerea și gestionarea acestora.

Avem specialiști și tehnologie de vârf care ne permit crearea de date geospațiale și digitizarea datelor existente, în format geospațial, la standardul european Inspire. Suntem partenerii Esri – pionierul tehnologiei GIS în lume. Cartografiem în GIS rețele de infrastructură, le transformăm în date geospațiale, creăm și livrăm la cheie sisteme integrate și instrumente digitale de lucru, ușor de folosit și configurat, asigurând organizațiilor capacitatea reală de gestionare a teritoriului.

Synergetics managementul teritoriului
Synergetics eficienta Synergetics eficienta

Guvernarea eficientă

Dezvoltarea sustenabilă și prosperitatea durabilă sunt, deopotrivă, nevoi ale societății și deziderate majore pentru autoritățile publice, cu reale șanse de a fi împlinite atunci când administrația are resursele și instrumentele care îi dau putere în rolul său primordial, acela de guvernator.

Guvernarea necesită cunoaștere, înțelegere, viziune.
Dar și capacitate de implementare și gestionare, pentru care un must have este astăzi tehnologia geospațială.

Tehnologia geospațială este, în egală măsură, o necesitate și un instrument, pentru că permite cunoașterea multidisciplinară și înțelegerea. Iar atunci când cunoașterea și înțelegerea preced acțiunile, deciziile autorităților răspund cu adevărat nevoilor societății.

Cu o cunoaștere și un control mai bune asupra fiecărui aspect al dezvoltării, autoritățile publice au capacitatea de a găsi un echilibru între resurse, constrângeri, risc și beneficii și de a lua deciziile potrivite.

Problemele care știm că limitează capacitatea de guvernare eficientă a administrației publice din România sunt structura insulară a acesteia, lipsa acută a datelor din teritoriu, deficitul de resursă umană specializată, sistemele informatice vechi, neconectate, cu funcționalități reduse, lipsa tehnologiilor informaționale, a sistemelor de gestionare a datelor și a instrumentelor digitale necesare fundamentării politicilor publice si implementării operaționale a acestora.

Avem know-how și capacitatea tehnică de a facilita autorităților cunoașterea multidisciplinară, interconectarea, controlul eficient al resurselor și luarea informată a deciziilor.

Synergetics eficienta
Synergetics urban Synergetics urban

Planificarea urbană în control

Capacitatea de planificare responsabilă a dezvoltării unui oraș sau a unei zone este esențială guvernării eficiente. Iar planificarea necesită informații-cheie, nuanțate și actualizate constant.

Populația crește și se răspândește, așezările urbane se află într-un proces continuu de transformare, iar capacitatea de a culege și analiza vaste cantități de date cu privire la necesitățile de locuire, mobilitate și servicii, de a le corela cu informațiile financiare și de a simula soluții optime (construirea de noi cartiere, rețele tehnico-edilitare, servicii de educație și sănătate, infrastructură de transport, alternative culturale) este crucială pentru planificarea urbană sustenabilă.

Cartografierea și gestionarea acestor date în GIS aduc o înțelegere mai bună, sub toate aspectele, a nevoilor unui oraș, permițând strategii de dezvoltare care le răspund cât mai bine. De asemenea, capacitatea de a rula o varietate de întrebări și analize ajută autoritățile și experții să identifice oportunități pentru o utilizare optimă a resurselor.

România ultimilor 30 de ani a cunoscut o urbanizare necontrolată și o dezvoltare haotică, mai ales în zonele metropolitane. Lipsa oricăror politici de locuire, incoerența decizională, indisponibilitatea rețelelor de utilități în zonele care s-au urbanizat foarte repede sunt doar câteva dintre aspectele care au făcut ca multe orașe să devină mai puțin funcționale sau, în unele cazuri, cu totul disfuncționale.

Venim cu o altă atitudine față de urbanism, aducând în plan principal importanța dezvoltării globale, a sustenabilității și a calității vieții. Lucrăm cu cei mai buni experți.
Suntem singura companie din România care elaborează Planurile Urbanistice Generale în GIS și abilităm autoritățile să înțeleagă fluxurile urbane, să aibă orașe predictibile din punct de vedere al dezvoltării și să dețină controlul deplin.

Synergetics urban
Synergetics simplificarea Synergetics simplificarea

Simplificarea fluxurilor de lucru și a interacțiunii cu cetățenii

Controlul, siguranța și simplificarea sunt nevoi firești atât la nivelul conducerii și funcționarilor din administrația publică, cât și la nivelul interacțiunii cu cetățenii.

Fluxurile de lucru greoaie, consumatoare de resurse, care se traduc în întârzieri și blocaje, modul arhaic în care încă se mai arhivează datele și documentele (și care le face greu accesibile sau imposibil de găsit), timpii mari de răspuns la solicitările cetățenilor perpetuează sentimente de ineficiență și frustrare și imaginea unei instituții încremenite în timp, departe de nevoile comunității.

Pe lângă toate acestea, noul context generat de pandemia Covid-19 a scos la iveală vulnerabilități și a făcut ca alinierea la puterea simplificatoare a noilor tehnologii digitale să devină soluție, necesitate firească, și nu amenințare.

Lucrăm întotdeauna pornind de la analizarea și înțelegerea experienței utilizatorilor, deopotrivă administrație publică și cetățeni. Aplicațiile pe care le creăm simplifică munca autorității publice, integrând strategic și operațional gestionarea resurselor în teritoriu, digitalizarea proceselor administrative intra și inter instituționale și digitalizarea serviciilor oferite cetățenilor.

Interfața de utilizare a aplicațiilor pentru cetățeni le dă acestora posibilitatea accesării online a serviciilor și a documentelor din fluxurile de lucru ale instituției, dar și vizualizării în hartă a oricărui tip de date despre oraș – date despre proprietăți publice sau private, domeniu public, dotări urbane, rețele de utilități etc. Aplicațiile sunt ușor de configurat. Instituția nu devine dependentă de noi, ci poate face rapid reconfigurări de conținut și proceduri, cu costuri minime.

Synergetics simplificarea
Synergetics dezvoltare locala Synergetics dezvoltare locala

Dezvoltare locală, regională și națională

Dezvoltarea începe cu viziunea strategică. Este însă nevoie de acțiunea sinergică a mai multor elemente-cheie, pentru a vedea rezultate și pentru ca rezultatele să fie durabile. Capacitatea tehnică de a culege, sinteza și analiza date pluridisciplinar, abilitatea de a le utiliza, transformându-le în resurse și fundamentând strategii, capacitatea de a formula soluții sustenabile și de a le implementa sunt cadrul care asigură reușita oricărui plan de dezvoltare.

Elaborăm strategii de dezvoltare locală, regională și națională pentru organizații. Avem metodologii personalizate, pentru fiecare beneficiar. Livrăm un produs integrat, cuprinzând analize și studii temeinice, interdisciplinare, de fundamentare, strategie și asigurăm suport în implementare și finanțare.

Synergetics dezvoltare locala
Synergetics finantare Synergetics finantare

Acces la finanțare

Asigurăm succesul demersurilor autorităților publice locale sau naționale privind atragerea de finanțări, prin identificarea oportunităților, documentare, culegere și analizare de date, stabilire de obiective SMART, propunere de modalități de implementare.

Oferim consultanță și suport administrației publice în atingerea obiectivelor formulate prin contractele de achiziție publică.

Synergetics finantare
Synergetics management proiect Synergetics management proiect

Management de proiect eficient

Orice proiect este o investiție de resurse, al cărei succes depinde major de buna planificare, de analiza realistă a riscurilor și minimizarea lor, de gestionarea eficientă a bugetului, de alegerea echipei de implementare dar și de comunicare, atât internă cât și externă.

De cele mai multe ori, organizațiile au dificultăți în a gestiona toate aceste aspecte, din cauza lipsei de personal, dar și a lipsei indicatorilor de performanță.

Avem capacitatea tehnică și profesională de a defini proiecte, de a forma și coordona echipe de specialiști de top și de a gestiona implementarea în toate etapele de desfășurare.

Synergetics management proiect