Proiecte de Consultanță

Primăria București

Primăria București

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Zona Centrală București (PIDU)

Am elaborat, în cadrul unui consorțiu format din 13 companii de specialitate, Strategia de dezvoltare urbană pe termen lung pentru Zona Centrală București, propunând 39 de proiecte și 45 de subproiecte conexe, menite să consolideze identitatea orașului și să stimuleze dezvoltarea economică și regenerarea urbană durabilă.

Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Studiu pentru Sustenabilitate și Eficientizare a Rețelei Feroviare din România

Am realizat o analiză de eficientizare a rețelei feroviare din România, în scopul identificării măsurilor necesare creării unei rețele feroviare sustenabile și am elaborat Strategia de eficientizare în domeniul rețelei feroviare.

Republic of Turkey - Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communications

Republic of Turkey - Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communications

Technical Assistance for Operating Structure to Prepare and Strengthen Programming Period 2014-2020 for Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communications, Ankara, Republic of Turkey

Am venit cu experiența noastră în cartografiere GIS, am sprijinit proiectarea sistemului de zonare și de modelare a rețelelor feroviare și rutiere și am elaborat tansferul de date socio-economice și alte date, în GIS.

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Servicii de verificare de conformitate şi elaborare proceduri interne în domeniul Achiziţiilor Publice

Servicii de verificare de conformitate şi elaborare proceduri interne în domeniul Achiziţiilor Publice

Primăria Municipiului Pitești

Primăria Municipiului Pitești

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Pitești

Am elaborat un Plan de Mobilitate Urbană care vizează necesitățile „orașului funcțional” și ale zonelor adiacente și l-am bazat pe un "model GIS de planificare pentru un Model de Transport Urban".

Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Mecanismul de calcul, evidențiere și acordare de la bugetul de stat a compensației de serviciu public în transportul feroviar public de călători

Mecanismul de calcul, evidențiere și acordare de la bugetul de stat a compensației de serviciu public în transportul feroviar public de călători

Primăria Municipiului București

Primăria Municipiului București

Diagnostic urban zona Ferentari în vederea lansării unui program de regenerare urbană

Diagnostic urban zona Ferentari în vederea lansării unui program de regenerare urbană

Administrația Străzilor București

Administrația Străzilor București

Studii de fezabilitate pentru semaforizare 114 intersecții și treceri de pietoni din Municipiul București

Studii de fezabilitate pentru semaforizare 114 intersecții și treceri de pietoni din Municipiul București

Consiliul Județean Dâmbovița. Ansamblul Monumental Potlogi

Consiliul Județean Dâmbovița. Ansamblul Monumental Potlogi

Proiectare și managementul proiectului de restaurare, cu finanțare nerambursabilă

Proiectare și managementul proiectului de restaurare, cu finanțare nerambursabilă

Primăria comunei Tunari – Ilfov

Primăria comunei Tunari – Ilfov

Servicii de înregistrare sistematică a imobilelor situate în comuna Tunari, județ Ilfov în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară

Servicii de înregistrare sistematică a imobilelor situate în comuna Tunari, județ Ilfov în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară

Primăria Ștefăneștii de jos

Primăria Ștefăneștii de jos

Servicii de înregistrare sistematică a imobilelor situate în comuna Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară

Servicii de înregistrare sistematică a imobilelor situate în comuna Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară

Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" al Municipiului București

Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" al Municipiului București

Managementul proiectului de restaurare și dotare, cu finanțare nerambursabilă

Managementul proiectului de restaurare și dotare, cu finanțare nerambursabilă

Bleu Ciel. Aqua Parc

Bleu Ciel. Aqua Parc

Studiu de fezabilitate ”Aqua Parc” București

Studiu de fezabilitate ”Aqua Parc” București

Arhiepiscopia Bucureștilor. Biserica Sfânta Sofia, cartier Floreasca

Arhiepiscopia Bucureștilor. Biserica Sfânta Sofia, cartier Floreasca

Managementul proiectului de restaurare, cu finanțare nerambursabilă

Managementul proiectului de restaurare, cu finanțare nerambursabilă